XXX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti

Zhlédnout

22. 06. 2022

Kde jsou rezervy v možnostech ovlivnění kardiovaskulární mortality?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Rozhovor

Zhlédnout

22. 06. 2022

Léčba hypertenze podle nových doporučení pro kardiovaskulární prevenci

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Rozhovor

Zhlédnout

22. 06. 2022

Jak a proč odlišit čerstvou a starší trombózu končetinových žil?

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Rozhovor

Zhlédnout

22. 06. 2022

Co český systém dluží pacientům se srdečním selháním

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.

Rozhovor